Lưu ý: chọn chính xác mệnh giá và tên Tài Khoản,Chọn sai mệnh giá sẽ không nhận được tiền,Admin Sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất thẻ

★★★ Tỉ Lệ Nạp Thẻ = Xu (10k = 1.000.000 Xu )★★★